เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Central Interdisciplinary Network of the Royal Society of Thailand
More

news

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบมีส่วนร่วมของ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

news

เนื้อหา

ข่าว3

เนื้อหา

About us

เกี่ยวกับเรา

  • การจัดตั้ง

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!

  • สมาชิกภายในเครือข่าย

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!

  • คณะกรรมการเครือข่าย

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!

result

ผลการดำเนินงาน

ปี 2561

- หัวข้อวิจัยจากการประชุมเครือข่ายภาคกลาง

ปี 2560

- ผลการประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2560-2564

- รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

- บทสรุปผู้บริหาร

ปี 2559

- รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

- บทสรุปผู้บริหาร

ปี 2558

- รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

- บทสรุปผู้บริหาร

download

เอกสาร/ฟอร์ม

- รายชื่อสถาบันเครือข่ายภาคกลาง

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เลขที่ 144 ถ.พระประโทณ-บ้านแพ้ว
ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3438-8501 ต่อ 1191-2
โทรสาร 0-3424-7500